Strona Główna Aktualności

Odkryto skarb w Czermnie

1948

Polscy archeolodzy znaleźli cenną biżuterię z XIII w.

Niezwykłego odkrycia dokonali archeolodzy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Podczas wielomiesięcznych badań nad grodem w Czermnie znaleziono dwa miejsca z cenną biżuterią. W pierwszym miejscu kosztowności znajdowały się w garnku, natomiast w czym był przechowywany drugi skarb, nie wiadomo, ponieważ leżał on bezpośrednio w ziemi. Najprawdopodobniej był on owinięty materiałem organicznym, który pod wpływem czasu uległ procesowi rozkładu. Co ciekawe odległość między jednym znaleziskiem, a drugim wynosiła zaledwie 20 cm – można więc powiedzieć, że archeolodzy mieli podwójne szczęście.

Jaki rodzaj biżuterii znaleziono? Są to przede wszystkim pierścienie, naramienniki, bransolety, zausznice oraz tzw. kołty (ozdoby noszone tuż przy skroniach). Biżuterię wykonano w srebrze wysokiej próby, niektóre przedmioty są pozłacane, a kilka z nich ma zdobienia wykonane z innych metali. Archeolodzy znaleźli łącznie ok. 40 sztuk najwyższej klasy biżuterii, wykonanej przez ruskich złotników. Te cenne przedmioty zostały zakopane najprawdopodobniej przed 1240 r. – kiedy to na gród w Czermnie napadli Mongołowie. Skarb ma nie tylko dużą wartość materialną, ale i historyczną – jest kolejnym dowodem na to, że Czermno było w średniowieczu ważną miejscowością, zamieszkałą przez ówczesnych możnowładców. Ponadto archeolodzy uważają, że na terenie Czermna znajdował się kiedyś Czerwień – najważniejszy z tzw. Grodów Czerwińskich. Jaki to ma związek z naszym odkryciem? Cenne znalezisko to bowiem pozostałość z Grodu Czerwieńskiego. Nasi archeolodzy znaleźli więc nie tylko skarb, ale i najbardziej poszukiwany w Polsce gród – Czerwień.

Co jeszcze znaleziono w Czermnie? Oprócz wspomnianej biżuterii wykopano również liczne przedmioty codziennego użytku (m.in. plomby handlowe, uzbrojenie) oraz sakralia (które zakopano, a raczej wrzucono do bagien podczas najazdu Tatarów). Co ciekawe w Czermnie znaleziono więcej plomb handlowych niż w Krakowie, Poznaniu czy Kaliszu – co świadczy o tym jak bardzo istotny dla handlu międzynarodowego był ten dawny gród. Czym zatem jest plomba handlowa? To znak dopuszczenia towaru do handlu – który jednocześnie był swego rodzaju certyfikatem kupieckim.

Ponadto znaleziono nie tylko przedmioty typowe dla tych terenów, ale też te należące do kultury bizantyjskiej i normańskiej. Natomiast odkryte uzbrojenie, w dużej części, zostało wykonane przez Tatarów i Bułgarów.

Jednak dla dyrektora Instytutu Archeologii UMCS – prof. Andrzeja Kokowskiego – najważniejszym znaleziskiem nie jest ani biżuteria ani uzbrojenie, bo jak sam mówi:

Naszą największą dumą jest jednak odkrycie reliktu zespołu sakralnego, którego poszukiwano już od 1977 roku.

Prof. Kokowski uważa, że teren dawnych Grodów Czerwińskich skrywa jeszcze wiele skarbów i aby dokładnie zbadać całą okolicę potrzeba kilkuset badaczy pracujących bez przerwy przez kilkanaście lat.

Trzeba też zaznaczyć, że nasi archeolodzy mieli niezwykłe szczęście w wyznaczeniu miejsc do badań, bowiem ze względu na podstawowe ograniczenie jakim jest czas i pieniądze – mogli wybrać tylko niewielki odcinek terenu. Jak widać intuicja ich nie zawiodła.

Anna Chmielewska

Źródło:

www.archeowiesci.pl/2011/12/15/wspaniale-skarby-z-czermna