Strona Główna Ciekawostki

Korona królowych

3099

Korona królowych, zwana też koroną Jadwigi kaliskiej to insygnium koronacyjne królowych polskich wykonane pierwotnie dla Jadwigi, żony Władysława I Łokietka w 1320 roku. Korona królowych służyła jako insygnium koronacyjne polskim królowym od XIV do XVII wieku. Niestety, nie dotrwała ona do naszych czasów. Ze składającej się z ośmiu segmentów zwieńczonych liliami heraldycznymi, przedzielonych mniejszymi sterczynkami, korony zostały tylko …. monety. Jak to możliwe?
Pierwotnie korona składała się z owych ośmiu segmentów oraz dwóch kabłąków, na których skrzyżowaniu umieszczona była kula z równoramiennym krzyżem. Lustracje Skarbca Koronnego na Wawelu z XVIII wieku wskazują, że ozdabiało ją 40 rubinów, 40 szafirów i 63 perły. Jednakże szesnastowiczny inwentarz wskazuje, że korona królowych była przez pewien czas znacznie bogatsza w szlachetne kamienie i że ich liczba była większa niż tych, które umieszczono na koronie Chrobrego.

Wizerunek korony królowych znajduje się na portrecie Jadwigi Andegaweńskiej namalowanym w XVIII wieku przez Marcellego Bacciarellego do Pokoju Marmurowego na Zamku Królewskim w Warszawie.
Niestety korona królowych nie miała szczęścia i jako jedna z pięciu koron królewskich trafiła w niepowołane ręce. W październiku 1795 zrabowali ją z Wawelu żołnierze armii pruskiej opuszczający Kraków. Do 1809 roku znajdowała się w berlińskim skarbcu Hohenzollernów. Później podobnie jak reszta polskich regaliów została rozbita i przetopiona. Z uzyskanego z niej złota w 1811 roku Prusacy wybili monety, a drogocenne klejnoty sprzedali.