Strona Główna Ciekawostki

Biżuteria książąt pomorskich

3498

4 lipca 1977 roku otwarto w Słupsku sarkofagi, które znajdowały się w krypcie kościoła zamkowego św. Jacka. Znaleziono w nich szaty książęce, obicia trumien i biżuterię.
Cynowe sarkofagi ostatnich Gryfitów zamieszkujących zamek słupski otwarto w 1977 roku i poddano konserwacji. W środku znajdowały się tkaniny i ozdoby, a także haftowane tarcze herbowe pochodzące z pogrzebu księżnej Anny de Croy oraz jej syna, księcia Ernesta Bogusława de Croy. Wszystkie te przedmioty, uzupełnione o XVII – wieczny portret księżnej Anny, medal Ernesta Boguslawa oraz fotogramy przedstawiające fundacje dzieł sztuki sakralnej książąt dla kościołów pomorskich, przedstawiono później na specjalnej wystawie w Muzeum Pomorza Środkowego. Dodatkowo na wystawie zaprezentowano także cynowy sarkofag Katarzyny Urszuli – księżniczki sasko – lauenburskiej (z lat 1580 – 1611).

Oprócz sarkofagów, w krypcie kościoła zamkowego św. Jacka w Słupsku znajdowały się także szaty książęce, obicia trumien oraz oczywiście biżuteria. Ubrania prawdopodobnie uszyto na miejscu, ale wykorzystano tkaniny importowane z Włoch i Francji. Z kolei biżuteria znaleziona w w sarkofagach mogła zostać wykonana na Pomorzu, na co wskazuje pewne podobieństwo z ozdobami pochodzącymi z sarkofagów szczecińskich. One także zostały przekazane do konserwacji.

KS
Źródło: www.slupsk.pl