Strona Główna Authors Postykarina

karina

24 POSTY 0 KOMENTARZE

5232

Historie słynnych brylantów są często bardzo zagmatwane – istnieją różne ich wersje, a prawda przeplata się z legendą. We wszystkich jednak widać, że diamenty mają moc ujawniania prawdziwej ludzkiej natury: z jednej strony wrażliwość na piękno, ujawniające się w niezwykłej grze światła,  z drugiej chciwość i okrucieństwo.

Oto  kolejna część fascynujących historii .

 Diament Hope

hope

Diament Hope z koeli pochodzi z Golkondy w Indiach. Uchodzi za największy barwny diament  o szafirowo-niebieskiej barwie, a jego masa to 112ct. Został kupiony w kopalni Kollur i przywieziony w 1668 do Francji przez Jeana Baptistę Taverniera. Następnie kupił go król Francji Ludwik XIV. Podróżnik nadał mu imię „Niebieski Tavernier”, a na francuskim dworze przez długie lata zwano go „Wielkim Niebieskim Diamentem”.

Kamień został oszlifowany, co zmniejszyło jego masę do 67 karatów. Ludwik XIV miał go na sobie tylko raz, zaś Ludwik XV pożyczył go pani du Barry, a Ludwik XVI pozwolił Marii Antoninie nosić klejnot, aż do czasu osadzenia  go w „ Złote Runo”. Do rewolucji francuskiej znajdował się w skarbcu koronnym. Diament został ukradziony w 1792 r. w czasie włamania. Pojawił się dopiero w 1830r. w Londynie i został kupiony przez bankiera Henry’ego Philippa Hope’a, który nazwał go swoim nazwiskiem. Diament nadal jednak podróżował. Trafił do sejfu nowojorskiego jubilera, później do rosyjskiego księcia. Był w skarbcu osmańskiego sułtana, a w 1911 r. został sprzedany przez Pierre’a Cartiera amerykańskiemu miliarderowi Edwardowi B. McLeanowi (właścicielowi Washington Post) za sumę 15 000 dolarów.Nieszczęśliwe losy kolejnych jego właścicieli spowodowały, że zaczęto podejrzewać, że diament ten sprowadza nieszczęście na swego posiadacza. W 1958 r. jego ostatni nabywca, Harry Winston, najsłynniejszy amerykański jubiler, podarował go waszyngtońskiej Smithsonian Institution. Dzisiaj kamień, po oszlifowaniu, waży 44,4 karata i jest centralną ozdobą okazałego naszyjnika.

 

Diament Cullinan

Cullinan I- Star of Africa

Największy znaleziony dotychczas diament nosi nazwę Cullinan. Znaleziono go w kopalni Premier Mine w Pretorii w 1905 roku. Frederic Wells, superintendent kopalni, który znalazł kamień podczas inspekcji, początkowo sądził, że padł ofiarą żartu i znalazł podłożoną przez dowcipnych kolegów dużą bryłę szkła. Kamień ważył 3106 karatów (621 g). Jego kształt, nieregularny ośmiościan z widoczną płaszczyzną odłupania wskazywał, że pierwotnie był on jeszcze większy. Cullinanem nazwano go na cześć Thomasa Cullinana, założyciela Premier Diamond Mining Co.

Kamień został zakupiony przez rząd Transwaalu za 150 tysięcy funtów i podarowany królowi Edwardowi VII z okazji 66. urodzin. Podczas transportu do Londynu diament był strzeżony przez uzbrojonych strażników, a jego podróż obserwowana była przez dziennikarzy i fotografów. W rzeczywistości z wielką pompą podróżowała atrapa, a prawdziwy diament został zwyczajnie wysłany pocztą.

Po pocięciu i oszlifowaniu uzyskano z niego 105 brylantów (9 dużych i 96 mniejszych) o łącznej masie 1063,63 karata. Podziału i oszlifowania dokonała amsterdamska firma Asscher Diamond Co. Przygotowania do obróbki kamienia trwały dwa miesiące. Zbadano go pod mikroskopem, starannie zaprojektowano sposób podziału, wykonano też specjalny komplet narzędzi, które miały posłużyć do pocięcia i oszlifowania. I tu zaczęły się schody.

10 lutego 1908 roku Joseph Asscher przystąpił do podziału kamienia. Podczas pierwszej próby przełupania kamienia pękło stalowe ostrze, a diament pozostał nietknięty. Przy drugiej próbie kamień podzielił się dokładnie według planowanej płaszczyzny, jednak Josaph Asscher zasłabł i następne dwa tygodnie spędził w szpitalu. Nic dziwnego, stanął wobec chyba najtrudniejszego zadania, z jakim musiał się kiedykolwiek zmierzyć szlifierz diamentów.

Największe spośród uzyskanych kamieni to Cullinan I, zwany też Gwiazdą Afryki, ważący 520,2 kr (ok.104 g) oraz Cullinan II (317,4 kr) . Oba są  własnością Korony brytyjskiej.

Po lekturze lak fascynujących opowieści ,nasuwa się pytanie: dlaczego tak się dzieje?

Ponieważ  diamenty były,   są i zawsze będą symbolem i ucieleśnieniem  pragnień człowieka o wiecznym pięknie i nieśmiertelności .

A dziś są cudownym symbolem wiecznej miłości,  najważniejszego i najpiękniejszego uczucia, nadającego sens naszemu życiu.

 

Elżbieta Myśliwiec / Katarzyna Stępień

Źródła:

www.raulybarra.com www.pijarzy.pl www.pinezka.pl

Fot.sp17.edunet.tarnow.pl

4214

Kamienie szlachetne mają w sobie niezwykłą moc, którą czasami trudno wytłumaczyć. Mają też swe mroczne tajemnice.

Niewątpliwie mają w sobie magię, wyzwalaną w dwojaki sposób. Po pierwsze urzekają i hipnotyzują swym pięknem, po drugie nierzadko oszałamiają i przyciągają jak magnes swą energią . Towarzyszą ludziom od  zarania dziejów, wzbudzając pożądanie, zazdrość, wyzwalając ukryte namiętności. Są obiektem westchnień , motywem zbrodni , impulsem do napisania powieści, nierzadko kryminalnej.

Kamienie szlachetne to minerały, a o ich „szlachetności”  decyduje jednocześnie kilka czynników: rzadkość występowania, twardość – mierzona w 10-stopniowej skali Mosha (gdzie 1 to talk, a 10 – diament) oraz barwa, a także ilość inkluzji.

Jednym z najbardziej pożądanych kamieni jest diament. Zadziwiający jest fakt, że  wprawdzie jest to minerał rzadki, zwłaszcza w jakości jubilerskiej, ale w rzeczywistości jest wiele innych, rzadszych kamieni, jak chociażby aleksandryty, demantoid czy rubin, a jednak bez wątpienia to diament ma w sobie jakiś urok, który od wieków urzeka i czaruje  .

Mity i legendy

Legendy często, a może przede wszystkim opowiadają o energii diamentów, która wykorzystana  ze złą intencją prowadzi do dramatów. W pewnym  z takich podań jest historia jednego z największych i najpiękniejszych diamentów świata, zwanego Orłowem. Kamień ten zdobi berło carów rosyjskich, posiada szlif rozetowy i waży 189,62 karatów. Według  opowieści, pewien francuski żołnierz znalazł go w XVIII wieku w hinduskiej świątyni w Mysore. Diament był wprawiony w oko posągu Brahmy. Żołnierz nie pohamował żądzy posiadania diamentu i ukradł kamień. Nie cieszył się nim długo, ponieważ wkrótce potem zmarł i kamień został sprzedany kapitanowi okrętu. W 1791 roku hrabia Grigorij Orłow kupił diament za 1 400 000 guldenów holenderskich i podarował go Katarzynie II. Obecnie znajduje się w skarbcu diamentowym w Moskwie.

Inna wersja opowieści głosi, iż kamień został znaleziony w pobliżu Pondicherry w Indiach i skradziony przez … mnicha. Później miał należeć do rosyjskiej księżniczki Nadii Orlov, która po rewolucji sprzedała klejnoty, aby sfinansować swoją ucieczkę.

Diament Regent

Regent

Z kolei diament Regent uznaje się za najdoskonalszy pod względem szlifu, a jego historia jest jeszcze ciekawsza. Znalazł go niewolnik, pracujący w jednej z kopalń diamentów Kompanii Wschodnioindyjskiej. Ukradł go i ukrył go w ranie zrobionej w nodze, a następnie podarował pewnemu marynarzowi, w zamian za pomoc w ucieczce. Marynarz sprzedał go za niezbyt wysoką kwotę, którą szybko zresztą roztrwonił. Kamień trafił w ręce gubernatora Madrasu, Pitta, który wywiózł go do Londynu. Tam oszlifowano go na doskonały brylant o masie 140,5 karata. Pitt sprzedał go regentowi Francji, księciu orleańskiemu za ponad trzy miliony franków. Później brylant zdobił koronę królewską Ludwika XV i chociaż w trakcie rewolucji francuskiej został skradziony, odnaleziono go wraz z innymi klejnotami królewskimi w belce wiązania dachu. Obecnie, po dość burzliwych losach, osiadł wreszcie w Luwrze i tam można podziwiać jego doskonałość.

 

Diament Szach

shah

Kolejny diament, Szach, został znaleziony w dolinach rzek Golkondy. Był niezwykły, ponieważ jego długość wynosiła 3 cm, a szerokość 1 cm. Kamień stanowił własność książąt Achmednaharu. Na jednej ściance diamentu został wyryty przez miejscowych mistrzów napis „Burchan-Nazim-Szach Drugi. Rok 1000” (1591 r. wg naszej rachuby czasu). Niedługo potem władca północnych Indii, Wielki Mogoł, zdobywszy Achmednahar, zagarnął skarbiec wraz ze wspaniałym diamentem. Na polecenie miłośnika kamieni szlachetnych, szacha Dżechana (Władcy Świata), który sam zajmował się szlifowaniem, na innej ściance diamentu wyryto napis „Syn Dżechangirszacha-Dżechan-Szach. Rok 1051”.Po zdobyciu Indii przez perskiego szacha, Nadira, kamień ten wraz z innymi klejnotami dostał się do skarbca Persji. Sto lat później wyryto na nim kolejny, trzeci już napis: „Władca-Kadżar Fath-Ali-Szach-Sułtan. Rok 1242”. Po zamordowaniu w 1829 r. dyplomatycznego przedstawiciela Rosji w Teheranie (był nim Aleksander Gribojedow), Persja, jakby dla okupienia swej winy, ofiarowała Rosji ten wspaniały kamień. Obecnie znajduje się on na Kremlu.

 

Diament KOH-I-NOOR

KOH-I-NOOR

Diament KOH-I-NOOR pochodzi z Indii. Waży 105 karatów (21,6 g). Obecnie znajduje się w koronie królowej matki i zdobi przód krzyża nad obręczą tego insygnium.

Nie jest dokładnie znane miejsce jego znalezienia, ani też jego najwcześniejsze dzieje. Pierwsza informacja o diamencie, będącym własnością radży Malwy znalazła się w kronikach dopiero w 1304 roku. Później przez 200 lat panowało milczenie, aż wypłynął na światło dzienne w skarbcu Babura, założyciela dynastii Wielkich Mogołów w 1526 roku.

Wiadomo, że był w posiadaniu różnych radżów i książąt indyjskich. Jako zdobycz wojenna dostał się do Delhi i stał się własnością szacha Nadira, który w 1739 roku zawładnął tym miastem. W kontrybucji wojennej zabrakło jednak legendarnego diamentu (pokonany ukrył go w zwojach swojego turbanu). Dzięki obyczajowi, który nakazywał zwycięzcy zaprosić pokonanego na ucztę, podczas której na znak pokoju dokonywano wymiany turbanów, Nadir Szach zdobył podstępem cenny kamień. Następnie kamień przeszedł w ręce Afgańczyków.W 1813 diament znalazł się w skarbcu władcy Lahaur. Po powstaniu sipajów w 1850 roku został skonfiskowany przez angielskie oddziały Kompanii Wschodnioindyjskiej wraz z innymi klejnotami koronnymi i ofiarowany królowej Wiktorii z okazji 250 rocznicy utworzenia Kompanii. Od tego czasu znajduje się w angielskim skarbcu koronnym. W 1911 roku Koh-i-noor został umieszczony w koronie królowej Marii, babki królowej Elżbiety II. Od 1937 roku zdobi koronę królewską Elżbiety, Królowej-Matki, która jest przechowywana w Tower w Londynie.

Elżbieta Myśliwiec / Katarzyna Stępień

Źródła:

www.raulybarra.com www.pijarzy.pl www.pinezka.pl

Fot.sp17.edunet.tarnow.pl

5913

25 kwietnia w domu aukcyjnym Guernsey w Nowym Jorku została wystawiona bogata kolekcja szmaragdów. Kamienie należą do jubilera Manuela Marciala de Gomara – specjalisty w dziedzinie tych zielonych beryli, który przez lata, zgłębiał wiedzę na ich temat, z pasją kolekcjonując te przepiękne, cenne klejnoty.

marcial-de-gomar-emerald-collection.jpg__1080x0_q75_crop-scale_subsampling-2_upscale-false

Szmaragdy z kolekcji Manuela Marciala de Gomara

Kolorowe precjoza znaleziono we wraku hiszpańskiego okrętu Nuestra Senora de Atocha, który przeleżał na dnie morza od 1622 r. Galeon przewoził na swoim pokładzie nie tylko drogocenne kamienie, ale również złote i srebrne monety. W 1985 roku wrak odnalazł Mel Fisher – poszukiwacz skarbów, który poprosił de Gomara o fachową poradę w wycenie znalezionych klejnotów. W zamian za pomoc zaoferował mu kilka nieoszlifowanych kamieni.

la-gloria.jpg__1080x0_q75_crop-scale_subsampling-2_upscale-false

Nieoszlifowany szmaragd „La Gloria” o imponującej masie 887 karatów

Wśród eksponatów wystawionych na aukcje znalazło się ponad 30 unikalnych egzemplarzy, takich jak 887-karatowy szmaragd „La Gloria”, wydobyty w kopalni Muzo w Kolumbii, wyceniany na 4-5 mln dolarów oraz „Marcial de Gomar Star Emerald” – wydobyty na Madagaskarze cenny okaz berylu, wewnątrz którego znajduje sie sześcioramienna gwiazda. To jeden z największych szmaragdów tego typu, którego wartość specjaliści wyceniają na 2-3 mln dolarów. Na sprzedaż trafiła również szmaragdowa biżuteria autorstwa Manuela Marciala de Gomara oraz monety znalezione na statku.

the-marcial-de-gomar-star-emerald.jpg__760x0_q75_crop-scale_subsampling-2_upscale-false

Marcial de Gomar Star Emerald – jeden z największych szmaragdów gwieździstych na świecie

corona-de-muzo.jpg__760x0_q75_crop-scale_subsampling-2_upscale-false

Złoty naszyjnik w stylu antycznym z 24,34-karatowym szmaragdem oraz mniejszymi berylami i diamentami

Karina Gaszczyńsla

źródło: The Jewellery editor

34681

Jajko to symbol nowego życia, odrodzenia i obfitości . Te z pracowni Petera Carla Fabergé ,zamawiane przez carów jako prezent wielkanocny, były wykonywane ze: złota, srebra, kości słoniowej, masy perłowej , bogato zdobione emalią i ornamentyką, wysadzane kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi  oraz  perłami ,często na tle  emalii guilloche , do dziś uważane są za arcydzieła .Pierwsze jajko wielkanocne w pracowni Fabergé powstało w 1884 na zlecenie Aleksandra III Romanowa, jako prezent dla żony cara Marii. ,a po jego śmierci  syn, Mikołaj II wprowadził coroczną tradycję obdarowywanie najbliższych  jajkami wielkanocnymi, często z niespodzianką w środku, co dodawało tajemniczości i emocji przy otwieraniu prezentów.

31BBY

Zainspirowani kunsztem legendarnego jubilera, stworzyliśmy specjalnie dla Państwa autorską, niepowtarzalną, limitowaną, kolekcję jajek wielkanocnych, aby te święta uczynić jeszcze piękniejszymi. Wesołych, zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt!

Elżbieta Myśliwiec

30BBY 2

29BBY 2

28BBY 2

7BBY 2

4BBY 2

2BBY 2

1BBY 2

3BBY 2

 

Od 23 do 3o marca, Szwajcaria stanie się prawdziwym imperium jubilerskim, gdzie największe firmy będą prezentować luksusowe kolekcje biżuterii oraz modele ekskluzywnych czasomierzy z wybitnych manufaktur zegarmistrzowskich. A wszystko to za sprawą targów Baselworld, jakie odbędą się w Bazylei.

P1100254_zps55me4gbz

Możliwość obejrzenia najwyższej jakości precjozów, co roku ściąga do Bazylei turystów i miłośników pięknej biżuterii z całego świata.  Baselworld to bowiem największe europejskie targi, które rokrocznie przyciągają do Szwajcarii znanych wystawców luksusowych ozdób i markowych zegarków. Jest to również, niewątpliwie, jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń branży jubilerskiej. Podczas targów, producenci biżuterii prezentują swoje najnowsze kolekcje, innowacyjne projekty oraz wyznaczają trendy na nowy sezon. Ponad 1,5 tys., marek, w tym 300 z samej Szwajcarii, będzie mogło pochwalić się swoimi niezwykłymi wyrobami.

Impressions_Baselworld2016_20

THESHOWNEW

Wśród tegorocznych wystawców nie zabraknie takich marek, jak Bulgari, Hermès, Chanel, Dior, Fabergé, Breguet, Arnold & Son, Rolex i wielu innych.

Baselworld-2016-show-4

Elżbieta Myśliwiec

Leszek Pakulski

zdjęcia: Baselworld.com

We współczesnym świecie finansowym zakup kamieni szlachetnych i dawnej biżuterii to najlepsza inwestycja. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że takie inwestowanie wymaga odpowiedniej, bardzo specjalistycznej wiedzy, dlatego porada: jubilera, gemmologa, eksperta diamentów i biżuterii może być nieoceniona, a wręcz niezbędna. Oto kilka kluczowych wskazówek o tym, które podpowiedzą Wam, jak kupować dawną biżuterię:

Stan

2014_02_02_6456m

Zawsze zweryfikuj, czy biżuteria którą chcesz kupić jest mało zużyta. Widoczne ślady użytkowania mogą świadczyć o tym, że była noszona często, przez co również jej wartość będzie mniejsza. Sprawdź wszystkie łączenia, upewnij się, że zapięcia są oryginalne oraz, że żadne kamienie bądź ozdoby nie są poluzowane.

Rzemiosło i jakość

www.DanielPiluch.pl

Zwróć uwagę na to, jak została zrobiona biżuteria oraz kto i z jakich materiałów ją wykonał. Dawne ozdoby zazwyczaj są bardzo wysokiej jakości, zawsze jednak trzeba się upewnić, czy nic nie było w nich poprawiane.

Autentyczność

6975

Jeśli myślisz o zakupie podpisanej biżuterii, pamiętaj o tym, że sygnatura producenta powinna być widoczna.  Sprawdź, jak w danym okresie wyglądał podpis danego artysty, gdyż mógł on się zmieniać na przestrzeni lat.  Przykładowo naszyjnik w stylu vintage zaznaczony stemplem z napisem Chanel, ale bez wzmianki 'made in France’ wcale nie oznacza, że jest on fałszywy, a może sugerować, że rzeczywiście jest to dawne dzieło jubilerskie.

Cena

2014_02_04_6496m

Stara biżuteria jest inwestycją na lata, dlatego osiąga czasem zawrotne ceny. Jeśli chcesz nabyć antyk w korzystnej cenie – negocjuj. To najlepszy sposób, aby móc wejść w jej posiadanie bez pozbawiania się znacznej części gotówki.

Gdzie kupować

IMG_3669_01

Aukcje oraz targi antyków to najlepsze miejsca, gdzie można znaleźć dobrej jakości, dawną biżuterię.  Przykładem może być kupiec ze Stanów Zjednoczonych, który w minionym roku, na jednym z takich targów kupił jajko za 14 tysięcy dolarów, które okazało się być zaginionym Trzecim jajkiem Fabergé z ok. 1887 roku, wartym ok.30 milionów dolarów.

Karina Ziaja

zdjęcia: bizubazaar.pl, tademagallery.com

2848

Bransolety to biżuteria, która świetnie nadaje się do noszenia na co dzień. Są modne, wygodne, a poza tym nie są tak zobowiązujące jak pierścionki czy naszyjniki i kolczyki. Można nimi w łatwy sposób podkreślić stylizację, dodając jej oryginalności z dawnych lat.  Bransolety z  XVIII i XIX w. prezentują wachlarz stylów, dzięki którym z łatwością można stworzyć niecodzienną stylizację,  łącząc nowoczesność z biżuterią w stylu retro.

foto1

Prezentowane w tym zestawieniu bransolety wyróżniają się na tle innych przede wszystkim efektownym wykonaniem i bogatym, charakterystycznym dla tej epoki, zdobieniem. Uwagę zwraca przede wszystkim doskonała sztuka jubilerska, która przejawia się w fantazyjnych splotach, naturalistycznych ornamentach oraz cyzelunkowych  wzorach.  Są one przykładem mistrzowskiego rzemiosła, którego na próżno szukać ze współczesnym jubilerstwie. Nie sposób nie wspomnieć również o  rozmaitych kamieniach, takie jak diamenty czy granaty, którym nadano dawne szlify rozety, old mine, czy antyku, idealnie oddające ducha dawnej biżuterii.

www.DanielPiluch.pl

Biżuteria retro, daje możliwość wyróżnienia się, czego nie zapewnią nawet najpiękniejsze nowoczesne ozdoby, a dobierana do nawet najprostszych codziennych zestawień, nadaje im charakteru, tworząc zupełnie nowy i oryginalny look.

2481

W tym tygodniu wybraliśmy dla Was oryginalny pierścionek z brylantem w onyksie, który jest idealnym przykładem dawnej sztuki jubilerskiej. Osadzony w nim centralnie diament pięknie prezentuje się na intensywnym, czarnym tle, w pełni ukazując swoją niezwykłą czystość i blask. Boki pierścionka zdobi geometryczna rama wykończona delikatnym splotem oraz dwoma pojedynczymi kamieniami. Naszym zdaniem to idealny wybór dla miłośników oryginalnej biżuterii.

photo064

Onyks jest kamieniem, który posiada wiele magicznych właściwości: strzeże przed negatywnym wpływem innych, a także pomaga uwolnić się od przywiązania do ludzi, rzeczy i miejsc, pokonuje lęki i wyrabia siłę charakteru – to kamień pozytywnego działania i walki ze słabościami.

photo076

Pozdrawiamy,

Jubiler24h

5537

Dawne pierścionki są doskonałym przykładem sztuki jubilerskiej

Która z nas nie marzy o pięknym pierścionku zaręczynowym? Ten jedyny w swoim rodzaju można znaleźć w Galerii BiżuBazaar. Słynące z dawnej biżuterii miejsce oferuje cały przekrój precjozów, począwszy od wykonanych w żółtym złocie i srebrze przykładów epoki gregoriańskiej i wiktoriańskiej, zdobionych diamentami w  szlifie rozety, perłami, turkusami czy ametystami, do tych z epoki edwardiańskiej, Art Nouveau czy Art Deco, w których z powodzeniem odnajdziemy wiele białego złota i platynę, oraz diamenty w szlifie brylantowym, szafiry, szmaragdy, perły i rubiny. Niektóre ze starych XIX-wiecznych pierścionków to doskonałe rękodzieła mistrzów jubilerstwa, idealnie nadające się na zaręczyny. Kilka z nich prezentujemy poniżej. A w kolejnym artykule znajdziecie pierścionki z I połowy XX wieku.

Pierścionek z 1870 r. z diamentami, jubiler24h.eu

Pierscionek_z_1870_r._z_diamentami_jubiler24h.eu

Dawny, pochodzący z około 1870 roku pierścionek został wykonany w wysokiej 18-karatowej próbie żółtego złota. Charakterystyczny dla biżuterii XIX wiecznej motyw kwiatu, tworzy 11 diamentów w szlifie tzw. Antyku: centralny o czystości VS1, barwie K i masie około 0,8ct i 10 sztuk naokoło, czystości SI1 – SI2, barwie J-K i łącznej masie około 0,4ct. Całkowita kamieni to 1,2 ct.
Rozmiar: 12.

Pierścionek z 1874 r. z szafirami i diamentami, jubiler24h.eu

Pierscionek_z_1874_r._z_szafirami_i_diamentami_jubiler24

Pierścionek wykonany w żółtym złocie próby 750 (18k). Zdobienie: 3 szafiry, o kobaltowej barwie, przezroczyste, w szlifie fasetowym okrągłym, o łącznej masie 0,75 ct; 4 diamenty w starym szlifie ósemkowym, o łącznej masie 0,08 ct.Pochodzenie: Anglia, Birmingham, 1874 r.

Pierścionek z około 1900 r., jubiler24h.eu

Pierscionek_z_okolo_1900_r_jubiler24h.eu

Pierścionek pochodzący z około 1900 roku został wykonany w żółtym złocie próby 585 (14k). Ozdobiony 8 diamentami w starym szlifie brylantowym, o łącznej masie około 0,6 ct, czystości SI1-PI oraz barwie J-K pierścionek ma formę kwiatka, przez co perfekcyjnie pasuje do młodej, delikatnej dziewczyny. Ażurowa biza nie jest zbyt wysoka dzięki czemu, pierścionek jest bardzo wygodny w użytkowaniu.
Rozmiar: 14.

Wszystkie opisane pierścionki można zakupić na miejscu, w Galerii, w lobby hotelu Sheraton w Warszawie bądź za pośrednictwem strony internetowej jubiler24h.eu, gdzie znajdują się pełne opisy, zdjęcia i ceny.

Izabella Nowakowska

Przeczytaj także:

Dawne pierścionki zaręczynowe gwiazd Hollywood

Zdjęcia: bizubazaar.pl, jubiler24h.eu


2091

Naszym wyborem na ten tydzień jest elegancki zegarek kieszonkowy na łańcuszku z lat 30-tych XX wieku. Posiada ręcznie nakręcany 17-rubinowy mechanizm oraz perłową tarczę z cyfram arabskimi w złotym kolorze. Ten model z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom oryginalnych czasomierzy z historią.

13684_2878-Zegarek-kieszonkowy-z-zielona-emalia_5bcc8347197b3aac8efbac00341f4dbb_auctionPageMedium

13687_4c6b4431dbe2392e76e308cda40dabe3_auctionPageMedium

Zegarek został wykonany w srebrze, natomiast jego koperta i łańcuszek ozdobiono zieloną emalią guilloche. Emalia to wyrafinowana technika ozdabiana przy pomocy kolorowych, szklistych powłok pokrywających wybrane fragmenty przedmiotu. Szczególnie zdobienie emalią guilloche jest czasochłonne przez wykonanie cyzelunku, na którym kładzione są warstwy wielobarwnego szkliwa. Jest symbolem ekskluzywnej biżuterii.

13686_435d0c5699b4a225bba4b496cbf06a7a_auctionPageMedium

13685_90db00f685c2967774fb398fb77c029f_auctionPageMedium

Pozdrawiamy,

Jubiler24h

POLECANE

4813

3070

3517